İBB Teftiş Kurulu, 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüyle ilgili soruşturmayı tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Küçükçekmece Menekşe Sahil Parkı’nda 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümüyle ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma raporunda, Ağaç A.Ş.’de işçi statüsünde bulunan personelin İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bilgi vermeden işlem yaptığı tespiti yer alırken, şirkette görevli makine teknikeri, kepçe operatörü, tesisat ustası ve 2. bölge şefinin ihracı önerildi. Raporda, İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nda görevli şube müdürü, teknik müdür yardımcısı ve bölge şefinin olayla illiyet bağlarının olmadığı, ancak olaydan iki gün önce saha incelemesi sırasında tespit ettikleri su birikintisinin giderilmesine dönük talimat vermelerine rağmen süreci takip etmemeleri nedeniyle uyarı ve kınama ile cezalandırılması gerektiği belirtildi.

İBB, Küçükçekmece ilçesi, Fatih Mahallesi’nde bulunan Menekşe Sahil Parkı’nda 26 Nisan 2024’te 5 yaşındaki Edanur Gezer’in su birikintisinin olduğu çukura düşerek ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı tamamladı. İBB, soruşturma sonucu hazırlanan raporla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile İBB iştiraki Ağaç A.Ş. görevlilerinin ihmali olup olmadığı araştırıldı. Soruşturma sonucunda zafiyetin varlığı araştırılarak raporlandı.

Suda boğulma olayına istinaden hazırlanan raporda, AĞAÇ A.Ş. uhdesinde işçi statüsünde bulunan makine teknikeri F. K., kepçe operatörü S. A. ve tesisat ustası F. C. ile 2. Bölge Şefi C.Ş. isimli personellerin gerçekleştirmiş oldukları eylemlerin şirket Disiplin Yönergesi’nin ‘Disiplin Cezaları’ başlıklı 4.maddesinde sayılan ‘III.İhraç’ başlıklı ceza türüne tekabül ettiği değerlendirildi. Hükmünün tesis edilmesi maksadıyla Soruşturma Raporunun bir örneğinin AĞAÇ A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kuruluna gönderilmesi gerektiği belirtildi.

İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü görevlilerinin idari sorumluluğu (disiplin) da soruşturuldu. Soruşturmada Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D. , Teknik Müdür Yardımcısı E. U., Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y. ’nin, 26 Nisan 2024 tarihinde Ağaç A.Ş. görevlileri tarafından gerçekleştirilen kazı işlemi öncesinde ve sonraki süreçte haberdar edilmedikleri anlaşıldı. Kazı esnasında alanda bulunmadıkları, bu bağlamda yüklenici firma görevlileri tarafından sergilenen ihmalkar tutum ve davranışların neticesi olarak açık bırakılan 135 cm derinliğindeki çukurun su dolması nedeniyle 5 yaşında bir çocuğun boğularak hayatını kaybetmesi eyleminde doğrudan bir dahli ve illiyet bağı bulunmadığı tespit edildi.

“İki gün önce su birikintisi tespit edildi”

Raporda ayrıca ölümle ilgili doğrudan bağları bulunmamakla birlikte Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z. D., Teknik Müdür Yardımcısı E. U., Küçükçekmece Bölge Şefi T.Y. ve AĞAÇ A.Ş. yetkililerinin vuku bulan olayın gerçekleşme tarihinden iki gün önce 24 Nisan 2024 tarihinde bakım çalışmalarını kontrol ettikleri esnada parkın bir lokasyonunda çim ve yürüyüş yolu üzerinde yüzeyde bir su sızıntısı/birikintisi olduğunun tespit ettiğine yer verildi. Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z. D.’nin sorunun tespitinin yapılması ve sorunun çözülmesi için talimat verdiği bilgisi raporda paylaşıldı. ‘İdare kontrol teşkilatının teknik konulardaki görev dağılımına göre süreci idare adına takip edecek olan kontrol mühendisi (Makine Mühendisi) M.E.Ö’nün 24 Nisan 2024 tarihinde yapılan saha gezisindeki heyet arasında bulunmadığı (Başakşehir şefliği ofisinde bulunduğu), su sızıntısına/birikintisine dair sorunun giderilmesi yönünde (Makine Mühendisi) M.E. Ö.’nün bilgilendirilmediği/haberdar edilmediği, nitekim 26 Nisan 2024 tarihinde yüklenici firma çalışanlarının idareye haber vermeksizin/bildirim yapmaksızın kazı çalışması yapıldığı, dosya içeriğinde yer alan belgelerle sübuta erdiğinin anlaşıldı’ denildi.

“Müdür ve teknik personel de soruşturuldu”

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Z.D.’nin 24 Nisan 2024 tarihindeki talimatının gereğinin yapılıp yapılmadığını takip etmemesi nedeniyle ‘Uyarma’ cezası alması raporda tavsiye edildi. Talimata yönelik işlem tesis etmeyen kontrol mühendisi (Makine Mühendisi) M. E. Ö.’nün bilgilendirme noktasında eylemsiz kaldıkları anlaşılan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı E.U. ile Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü Küçükçekmece Bölge Şefi T. Y.’nin ‘Kınama’ cezası alması gerektiği soruşturma raporunda yer aldı.”


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir